Create an Account

Shopping cart

Close

No products in the cart.

Üyelik sözleşmesi

1. Taraflar

Bir tarafta, https://www…….. internet sitesinin ve mobil uygulamasının (internet sitesi ve mobil uygulama bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten ………. adresinde mukim ……… (Bundan böyle “ 9POLY FASHİON” olarak anılacaktır.), diğer tarafta Platform’a üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE" olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup, “9POLY FASHİON” ve “ÜYE" birlikte taraflar olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu 9POLY FASHİON ‘nın üretim ve pazarlama hakkına sahip olduğu ürünlerin ÜYE’ye satışını yaptığı internet sitesi https://www……….. ve mobil uygulamasından ÜYE’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Üyelik

ÜYE, 9POLY FASHİON´a ait https://www…….. ve mobil uygulamasına işbu sözleşmeyi okuyup onaylayarak ve üyelik işlemlerini tamamlayarak, kendi belirleyeceği bir kullanıcı adı (e-posta adresi) ve şifre ile giriş yapacaktır.

ÜYE, üyelik işlemleri için kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde verdiğini, gerçeğe aykırı, eksik ve/veya hatalı verilen bilgiler nedeniyle 9POLY FASHİON ´ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksine bir durumun tespiti halinde, 9POLY FASHİON, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı tutarak, ÜYE’nin üyeliğini kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hakkına sahiptir.

ÜYE’nin 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve gerekli yasal şartları sağladığını beyan ve taahhüt eder. 9POLY FASHİON , her türlü talep, dava ve takip hakları saklı tutarak, ÜYE’nin üyeliğini kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hakkına yetkisine sahiptir.

ÜYE, ticari eletronik ileti tercihlerini ve üyelik bilgilerini platform üzerinden değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. ÜYE, Platform’a üye olunurken verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı olması sebebi ile 9POLY FASHİON´ ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. ÜYE, Platform’a üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez ve kullandıramaz. ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. ÜYE, Platforma kayıt olurken belirlediği e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından 9POLY FASHİON´a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve 9POLY FASHİON ´ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ÜYE, platformu kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’ye ait olacaktır.

4.4. ÜYE, Platform’u kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bu kapsamda ÜYE, Platformu bozma, değiştirme, kısmen veya tamamen zarar verme, virüs yayma ve her nevi yasaya aykırı ve/veya hileli davranışı nedeniyle 9POLY FASHİON ‘ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından 9POLY FASHİON´a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksine bir durumun tespiti halinde, 9POLY FASHİON, her türlü talep, dava ve takip haklarını saklı tutarak, ÜYE’nin üyeliğini kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hakkına sahiptir.

4.5. Platformda yer alan ve üyeler tarafından yazılan her türlü beyan, fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve 9POLY FASHİON´ın bu beyan, fikir ve düşüncelerden ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE kendisi tarafından paylaşılan her türlü beyan, fikir ve düşüncelerden sorumlu olup,paylaşılan beyan, fikir ve düşüncelerin yasaya aykırı olması sebebi ile 9POLY FASHİON´IN uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda 9POLY FASHİON her türlü talep, dava ve takip haklarını saklı tutarak, ilgili yorumu silme, ÜYE’nin üyeliğini kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hakkına sahiptir.

4.6. 9POLY FASHİON üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, Platformun kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden 9POLY FASHİON´dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 9POLY FASHİON, Platformun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli güvenlik tedbirlerini alınmıştır. Ancak ÜYE nihai güvenliğin sağlanması için, kendi virus koruma sistemini tedarik etmeli ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır. Bu bağlamda ÜYE Platformu kullanırken kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.7. ÜYE, işbu üyelik sözleşmesi şartlarını ihlal etmesi durumunda, ihlalden kaynaklanan zararlardan cezai ve hukuki olarak münhasıran sorumlu olup, 9POLY FASHİON´ın herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. ÜYE, işbu ihlal/ler sebebi ile 9POLY FASHİON ´ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9POLY FASHİON ayrıca, işbu sözleşme şartlarına uyulmamasından dolayı her türlü hukuki girişim, dava ve tazminat talep haklarını saklı tutar.

4.8. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı beyan ve kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.

4.9. 9POLY FASHİON, gerektiğinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın üyelik sözleşmesinin koşullarını, verdiği herhangi bir hizmeti, Platformun içeriğini değiştirme, güncelleme, iptal etmeya da sona erdirme hakkına sahip olduğu gibi, ÜYE’nin üyeliğini tek taraflı olarak kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hakkına da sahiptir. Üyelik Sözleşmesin değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hükmü, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. ÜYE işbu hususları beyan ve kabul eder.

4.10. 9POLY FASHİON markası ve logosu, Platformun yazılım ve tasarımı ve FSEK kapsamında koruma altında olsun veya olmasın Platformda yer alan her türlü marka, logo, slogan vs. her türlü içerik 9POLY FASHİON ´ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Aksi durumda ÜYE, 9POLY FASHİON´ın uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan sorumludur.

4.11. 9POLY FASHİON tarafından Platformun iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Aynı zamanda 9POLY FASHİON kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, Platform üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurabilir. ÜYE işbu hususu beyan ve kabul eder.

4.12. 9POLY FASHİON, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE, işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.13. 9POLY FASHİON, alışverişte kullanılan kartların kart sahiplerinin bilgisi dışında kullanıldığı veya sahte, çalıntı kredi kartı kullanıldığına dair şüphe oluşturan bir siparişi ÜYE’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup, işbu iptal nedeniyle ÜYE, bu şekildeki sipariş iptali sebebi ile herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

4.14. 9POLY FASHİON, ÜYE’lerin verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. ÜYE kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://www……………. adresinden ulaşabilir.

4.15. Taraflar, 9POLY FASHİON´a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya 9POLY FASHİON tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 9POLY FASHİON üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Uyuşmazlıkların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Back to Top