Create an Account

Shopping cart

Close

No products in the cart.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvan : 9POLY FASHION TEKSTİL ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ VE E- TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “ SATICI” olarak anılacaktır)
Adres : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul Avm Blok No: 62a Ümraniye / İstanbul
Telefon :
Fax :
E-posta adresi :

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı : …………….. (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)
Kullanıcı Adı :………….
Teslimat Adresi : …………………………………..
Telefon :
Eposta adresi : ………………………………

3. FATURA BİLGİLERİ

Ticari Unvanı / Adı ve Soyadı :……………
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası :…………
Adres : ………………
Telefon :…………………
Faks : ……………
E-posta/Kullanıcı Adı :
Fatura Teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte ve/veya e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine teslim edilecektir.

4. KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; ALICI ve SATICI arasındaki sözleşmeye ilişkin olarak Kanun ve Yönetmelik ve vs. yasal mevzuat kapsamında bilgilendirilmesidir. Yönetmelik uyarınca yer verilmesi zorunlu olan hususlar bu formda yer almakta olup, ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’ye ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek, değişen bilgilerini bu sayfa üstünden güncelleyebilecektir. Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.

4. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
4.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, fiyatı) Platform’da yer almakta olup Platform üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.
4.2. Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı, açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı vb.) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması:
Adet:
Peşin Fiyatı:
Ara Toplam (KDV Dahil):
Yararlanılan Kampanya (Var İse):
 Toplam :
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli :
Kargo Ücreti :
Taksit Farkı :

Toplam Sipariş Bedeli :

Ödeme Şekli ve Planı :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi
Teslim Şekli :

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. SATICI, Ürün/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği Ürün/Hizmet’le birlikte teslim etmesi gereken sair bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Ürün, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye, taahhüt edilen teslim süresi içerisinde ve her halükârda 15 ( on beş ) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile, Kargo Şirketi tarafından teslim edilir. Ancak Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Hizmet satışlarında teslim süresi ilgili 15 ( on beş ) günü aşabilecektir. Platform’da “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup, bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Ayrıca, sipariş durumu “Ön Sipariş” olarak belirtilen Ürün/Hizmet için teslimat süresi de 15 ( on beş ) günü aşabilecek olup ALICI, ALICI’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ya da “Ön Sipariş” statüsünde olan bir Ürün/Hizmet satın aldığında teslimatın 15 ( on beş ) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla Sözleşme’yi feshedemeyecektir.

5.3. SATICI, Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo Şirketi’nin ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü Kargo Şirketi’nin SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi feshedebilecektir.

5.4. ALICI’nın herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, ALICI’nın Ürün/Hizmet’i iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeler, satış koşullarına uygun olarak kargo ücretleri mahsup edilmek sureti ile yasal süresi içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.

5.5. ALICI’nın aksine bir kampanyadan yararlanmaması halinde Ürün/Hizmet’in teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Kargo bedava ve/veya indirim kampanyasıyla oluşturulan siparişlerin iptal/iade edilmesi halinde kalan sipariş tutarı kampanya şartlarını sağlamaz ise kampanya iptal olur ve iade edilen Ürün/Hizmet bedelinden kampanya indirimi ve/veya kargo ücreti mahsup edilerek, kalan ödeme yasal süresi içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.

5.6. SATICI’nın edimini yerine getirilmesinin, SATICI dışındaki nedenlerle ve/veya SATICI’dan kaynaklansa dahi Ürün/Hizmet üretiminin durdurulmuş olması, Ürün/Hizmetin geri çağrılmış olması, stok yetersizliği ve sair Ürün/Hizmet temininin veya tesliminin (hava muhalefeti, deprem, yangın, sel, salgın hastalık, grev, lokavt vs. gibi sebeplerle ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebep sayılabilecek hallerde) imkansızlaştığı hallerde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Bu halde ALICI, sistemde kayıtlı e-posta adresi aracılığı ile bilgilendirilecek olup, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri yasal süresi içerisinde ALICI’ya iade edecektir.

5.7. ALICI, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında ALICI’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir. Kutusu bozulmuş, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve kullanılmış ürünler ile kişiselleştirilmiş ürünlerin, cayma hakkı kapsamında iptal ve/veya iadesi mümkün değildir.

5.8. ALICI, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, Bankadan ve/veya kredi kartının yetkisiz kullanılması gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, kredi kartının iptalinden kaynaklansa dahi sözleşme konusu bedelin ödenmemesi halinde SATICI’nın teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.9. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle ALICI’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, ALICI, SATICI tarafından Banka’ya iade edilen bedelin, ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. ALICI’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt getirilebilir. Bu halde sipariş tamamlanmış olsa dahi, ALICI, SATICI’nın sipariş edebileceği ürün sayısını aşan kısmını iptal hakkı olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. ALICI’nın kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda SATICI, ALICI tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmemesinden kaynaklanan zararlar ALICI’ya aittir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

6.1. SATICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileri; sipariş almak, Ürün/Hizmet’i sunmak, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- Ürün/Hizmet hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri işleyebilir.

6.2. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün/Hizmet’e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ALICI’nın ticari elektronik izni olması halinde, SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

6.3. SATICI, ALICI tarafından platforma girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli güvenlik tedbirlerini alınmıştır. Ancak ALICI nihai güvenliğin sağlanması için, kendi virus koruma sistemini tedarik etmeli ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır. Bu bağlamda ALICI Platformu kullanırken kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.4. ALICI, Sözleşme kapsamında sağladığı verilerin doğru ve güncel olduğunu ve bilgilerin değişmesi halinde Platform üzerinde gerekli güncellemeleri yapacağını taahhüt eder.

6.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

6.6. SATICI tarafından ALICI’ya ait kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://www……………. adresinden ulaşabilir.

7. PLATFORM ÜZERİNDEN ALINAN ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI KULLANILMAZ

Alıcı platform üzerinden almı olduğu ürünlerde aşağıdaki koşullar nazara alınarak sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan kişiselleştirilmiş Ürünlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tesliminden sonra kutu, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış, bozulmuş ve kullanılmış olan Ürünlere ilişkin sözleşmeler,

c) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürünlere ilişkin sözleşmeler,

d) ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

Cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen parasal sınırlara uygun olarak ALICI’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan
doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece ALICI’nın Tüketici olduğu
hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici
tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

Back to Top